"הינשוף הרעב" בברושור של מנהלת החינוך בתל-אביב יפו

צוות חדשנות חינוכית במנהלת החינוך בעיר תל-אביב יפו הוציא ברושור "העיר תל-אביב יפו כבטא-סייט לחינוך, ובו מיזמים חינוכיים שונים, בהם "הינשוף הרעב"

קישור לברושור