מצגות שקפים לדוגמה

מסך מלא

שלד האדם – שמות העצמות

מסך מלא

מצבי צבירה של מים – התאדות

מסך מלא

מדידת נפח ומסה

סרטוני הדרכה לשימוש בתוכנה

כניסת מורה ועדכון פרופיל

צפייה בהתנסות כמורה

הדרכה כפתורים בדף התנסות

הקמת תשתית בית ספרית על ידי אדמין