מערכת לניהול למידה

נגן וידאו

מערכת ניהול הלמידה של הינשוף הרעב הינה מערכת ייעודית להתנסות מעשית, עצמאית וחווייתית, בתחום המדעים. ייחודה של המערכת הוא בכך שהיא מאפשרת לתלמידים לבצע בעצמם, hands on, את כל ההתנסויות המדעיות שבתוכנית הלימודים, ובכך היא מפנה למורה זמן להתייחסות לתלמידי הקצה, לתמוך ולעזור למתקשים ולאתגר את התלמידים החזקים.

המערכת כוללת מערכי שיעור, סרטונים, טפסים, מצגות וחומרי עזר נוספים המסייעים למורה להכין את הכיתה להתנסויות ומאפשרים לתלמידים לבצען, כלומדים עצמאים, בקצב וברמה המתאימים להם.
המערכת כוללת את רוב ההתנסויות המדעיות לתלמידי שכבות ג'-ו' בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך וכן התנסויות העשרה נוספות, והיא מנגישה אותן לתלמידים בשיטת הוראה חדשנית, המתאימה לצרכי הלמידה במאה ה-21. מערכת הלמידה הייעודית של "הינשוף הרעב" מיועדת למורים למדעים, לתלמידים ולמנהלי בתי"ס:

המורים – יכולים להיעזר במערכי השיעור ובחומרים הכלולים בפלטפורמה בכדי להכין את התלמידים ואת הציוד הדרוש להתנסות, לעקוב, בזמן אמת, אחר ביצוע המשימות על ידי התלמידים ולהפיק דו"חות השוואתיים לכיתות השונות.

התלמידים – יכולים לצפות במצגת הדרכה המתאימה להתנסות, לבצע את ההתנסות באופן עצמאי, למלא את טופס המשימה ולשלוח אותו למורה.

המנהלים – יכולים להתעדכן בקצב התקדמות הכיתות בביצוע ההתנסויות המדעיות ולהפיק מגוון דו"חות השוואתיים, לכיתות השונות.

מתעניינים?

אנחנו מזמינים אתכם להוריד את הברושור או ליצור עמנו קשר

מצגות שקפים לדוגמה

מסך מלא

שלד האדם – שמות העצמות

מסך מלא

מצבי צבירה של מים – התאדות

מסך מלא

מדידת נפח ומסה

סרטוני הדרכה לשימוש בתוכנה

כניסת מורה ועדכון פרופיל

צפייה בהתנסות כמורה

הדרכה כפתורים בדף התנסות

הקמת תשתית בית ספרית על ידי אדמין

מתעניינים?

אנחנו מזמינים אתכם להוריד את הברושור או ליצור עמנו קשר